بازار مسکن 2 سال دیگر رونق می گیرد نه امسال

دانلود مسکن همچنان بی جان

دانلود شبکه سه- 12 مرداد 94- 22:00| گزارش جدید بانک مرکزی همچنان از رکود بازار مسکن در ماه گذشته حکایت دارد. این در حالیست که تصور می شد افزایش سقف وام مسکن و خبرهای اخیر مذاکرات هسته ای به بازار تابستانی مسکن رونق ببخشد.