بارش 59 میلیمتری باران در دهلران اجتماعی

دانلود بارش باران الهی در شهر بندرعباس (فیلم)

دانلود بارش باران در آخرین روزهای سال جاری موجب شادی و خرسندی مردم استان هرمزگان شد. گویا بارش باران تمامی بدی ها و تلخی های امسال را می شوید و با تمیزی شهر و بهاری شدن هوای استان به استقبال سالی نو می رود.