اوتیسم؛ بیماری‌‌ که خانواده‌ها از آن غافلند

دانلود مبتلایان اوتیسم جهان را چگونه می بینند

دانلود اوتیسم، یک اختلال رشد است که در سه سال اول زندگی ظاهر می گردد. این بیماری با تاثیر بر روی مغز کودک، رفتارهای اجتماعی و مهارت ارتباط برقرار کردن را مختل می کند. علت واقعی این بیماری هنوز مشخص نیست، اما مطالعاتی در رابطه با دلیل بروز این بیماری در حال انجام است. این ویدئو شبیه سازی از دید افرادی که دارای اختلال اوتیسم هستند را نشان می دهد.