انفجار خودروی نیروهای محافظ منصور هادی در عدن

دانلود تلفات حمله به پایگاه متجاوزان به 200 کشته و زخمی رسیده است (فیلم)

دانلود العالم: : در عملیات اخیر در مأرب یمن بیش از 100 تن از نیروهای منصور هادی کشته و دهها نفر زخمی شدند. نیروهای هادی مسئولیت این حمله را متوجه نیروهای صنعا می دانند اما مقامات صنعا مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته اند.