انشایی کوتاه درباره ی تولد من به زبان انگلیسی

دانلود Learn English through Story level 5 (فیلم)

دانلود خواندن داستانهای کوتاه انگلیسی ، شما را به سطح جدیدی از یادگیری زبان انگلیسی می رساند . یادگیری زبان انگلیسی از این راه شاید روش آهسته ای به نظر برسد ، اما بسیار موثر است . خواندن داستانهای کوتاه انگلیسی در دراز مدت باعث می شود که سریع تر از هر راهی که فکرش را می کنید به شیوایی در زبان انگلیسی برسید بسته های هوشمند زبان انگلیسی علم و خرد : http://yon.ir/b0j2f