انشاءاز زبان یک درخت

دانلود استاد رائفی پور - نیمه شعبان

دانلود تشبیه حضرت محمد رسول الله، می فرمایند: این جریان ما یک درخت است. من رسول خدا تنه درخت، دخترم زهرا شاخه های درخت و علی پیوند درخت است... حسنه میوه های درخت و شیعیان ما برگ های درخت. || میدونی چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟! درخته برگاش کمه...