اموزش دوخت سارافون جلو باز زنانه

دانلود چند مدل سارافون

دانلود آموزش دوخت چند مدل سارافون توسط خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.