امروز بازیگران به دزفول رفتن

دانلود گفتگوی مادر شهید لبنانی با دزفول امروز (فیلم)

دانلود کاروانی از خانواده شهدای لبنانی که به منظور شرکت در راهیان نور در خوزستان حضور داشتند به زیارت حرم محمدبن موسی الکاظم- سبزقبا(ع) آمدند. کاری از تیم چندرسانه ای دزفول امروز