الف اولین عملیات داعش در روسیه

دانلود عملیات دیدنی شکار فرمانده داعشی ها در روسیه

دانلود سرویس امنیت فدرال روسیه در عملیاتی نزدیک مَخاچ قَلعه، پایتخت جمهوری خودمختار داغستان، سرکرده گروه تروریستی داعش در منطقه قفقاز را کشت. نیروهای ویژه روسیه این عملیات را روز شنبه در منطقۀ روستایی تالگی انجام دادند. رستم اصیلدروف، سرکرده داعش در «استان قفقاز» در میان پنج ستیزه جویی بوده است که در این عملیات کشته شده اند.