افزایش کودکان بهزیستی به دلیل اعتیاد والدین

دانلود روانی مزمن؟!

دانلود این یه نمونه از کارتهای شناسایی بهزیستی برای کودکان اوتیستیکه. روانی مزمن !!! فکر میکنید با این کارت و این عنوان آزار دهنده چقدر قراره بهزیستی به والدین کمک کنه؟؟؟ حداکثر ۷۰ هزار تومان در ماه اون هم با چندماه دوندگی ! درحالیکه حداقل هزینه درمانی و مراقبتی #پسرک در ماه ۲/۵ میلیون تومانه!! چی باید گفت؟ یه لحظه خودتون رو بذارید جای والدین یک کودک اوتیستیک. به نقل از صفحه پسرک در اینستاگرام