_اطلاع_رسانی_و_خدمات_به_مسافران_با_سامانه_۵۱۴۹ افزايش امكانات و ارتقا خدمات ريلی در نوروز

افزايش امكانات و ارتقا خدمات ريلی در نوروز

دانلود Pa۱x ارتقا داده شده pa۳x با تمام امكانات pa۳x

دانلود ProPa1x ارتقا داده شده به pa3x تلفن جهت ارتقاء كیبورد شركت كرگ جزیره 02166758085