_بالغ_بر_۴۳_میلیارد_پروژه_مخابراتی_در_استان افتتاح شبکه TD-LTE در استان