_بالغ_بر_۴۳_میلیارد_پروژه_مخابراتی_در_استان افتتاح شبکه TD-LTE در استان

افتتاح شبکه TD-LTE در استان

دانلود افتتاح پروژه های ارتباطی استان اردبیل (فیلم)

دانلود امروز برای افتتاح پروژه های ارتباطی #استان_اردبیل به این استان آمدم و بعد از افتتاح با جناب آقای #شاهین_مصطفی_یوف وزیر اقتصاد کشور