اعضاء داعش از بیش از ۷۰ کشور دارای سن ۱۲ تا ۷۰ سال هستند

دانلود حضور اعضاء داعش در شبکه ماهواره ای فارسی زبان!

دانلود یکی از اعضاء طرفدار داعش با حضور در شبکه ماهواره ای فارسی بی پروا به تبلیغ نمادهای گروه تروریستی داعش بر روی انگشتر خود در این شبکه می پردازد.

اخرین ویدیو ها