اعزام نیرو به سوریه حقوق ماهانه

دانلود فاکس نیوز:اعزام نیرو زمینی ایران به سوریه

دانلود فاکس نیوز به نقل از منابعی رسمی مدعی شد طی 10 روز اخیر نیرو های جدیدی از ایران برای انجام عملیات زمینی هم زمان با حملات هوایی روسیه وارد سوریه شده اند!