استخدام کارمند خانم در مدارس

دانلود Employment استخدام حکایت واقعی زندگی کارمندی در جامعه

دانلود استخدام حکایت واقعی زندگی کارمندی در جامعه.کارمند بعد از 30 سال بازنشسته می شود اما همسر و فرزندانش تا آخر عمر از نوکری او بازنشسته نمی شوند. اگر حقوق کارمند نباشد خانواده اش حاضر به زندگی با او نیستند. در تقریبا تمام جدائی های یک کارمند از همسرش فرزندان نمی خواهند با او زندگی کنند و والدین غیر کارمند، با شغل خصوصی، و دیگران را انتخاب می کنند. حقوق ثابت کارمند را دیکتاتوری جدا از روح جامعه می کند.