استادالهی قمشه ای

دانلود گفتگوی با زنده یاد مهدیه الهی قمشه ای -2

دانلود گفتگوی خانوادگی و نوروزی با زنده یاد مهدیه الهی قمشه ای؛ شاعر و مولوی شناس محبوب ایران در نوروز 94 - قسمت دوم - وی به تحقیق در مثنوی مولوی و تحلیل و تفسیر ادبیات عرفانی و تطبیق آنها با موضوعات قرآنی می پردازد و ابیات بسیار زیادی از مثنوی را از حفظ است. وی فرزند مهدی الهی قمشه ای است و حسین الهی قمشه ای و مرتضی الهی قمشه ای نیز برادران ایشان می باشند.