از نظر تامین اجتماعی دیستروفی پیشرونده از کار افتادگی محسوب می شود

دانلود پروژه های هفته تامین اجتماعی

دانلود فیلم اعلام پروژه های سازمان تامین اجتماعی در هفته تامین اجتماعی توسط مدیرعامل محترم - شبکه خبر