از اختلافات داخلی تا تغییر تاکتیک های داعش در آستانه عملیات موصل

دانلود پاکسازی ارتفاعات غرب موصل توسط نیروهای حشد الشعبی

دانلود موصل نخستین و بزرگترین شهر عراق بود که دو سال پیش به اشغال داعش در آمد و اکنون پس از نبردهای متعدد علیه داعش، نگاهی به نقشه عملیات پاکسازی این کشور از اشغال این گروه تروریستی نشان می دهد که موصل نقطه پایان داعش در عراق خواهد بود و عملیات آزادسازی این شهر آخرین عملیات بزرگ و سرنوشت ساز علیه داعش را رقم خواهد زد.