ازدواج جهان وعایشه

دانلود عواقب ازدواج دختران در سنین پایین

دانلود آمارهای سازمان مردم نهاد «دختران، نه عروس ها» نشان می دهد هم اکنون بیش از 700 میلیون زن در جهان وجود دارند که در کودکی ازدواج کرده اند. با هم ببنیم خطرات و مصائب ازدواج کودکان را