احتمال_تخفیف_هم_هست ارزش قرارداد ایرباس 18 تا 20 میلیارد دلار