ارتش سوریه در 10 کیلومتری فرودگاه نظامی طبقه نقشه

دانلود ارتش سوریه و حزب الله وارد فرودگاه نظامی کویرس حلب شدند

دانلود شکست حصر فرودگاه استراتژیک کویرس در 38 کیلومتری شرق حلب نه تنها موجب اتصال مناطق ارتش سوریه به شرق خواهد شد بلکه با تعمیر و بازگرداندن این فرودگاه صدمه دیده به سطح خدمات رسانی مطلوب به نیروی هوایی، هواپیماها و بالگردهای سوریه و حتی ارتش روسیه، سبب شدت یافتن حملات هوایی در حومه حلب خواهد شد و چه بسا به پایگاه هوایی اصلی و اتاق عملیات برای پیشرویهای آتی در شمال و شرق استان مهم حلب بدل شود.