ادامه عملیات تعقیب عامل تیراندازی در یک مرکز خرید واشنگتن

دانلود تیراندازی خونین در یک مرکز خرید

دانلود در این فیلم ترس و وحشت قربانیان یک مرکز خرید در ایالت واشنگتن از مردی که با اسلحه با آنها شلیک می کند را مشاهده می کنید.