اخراج سه ستاره کلیدی از تیم پرسپولیس

دانلود مظفری: اخراج دروازه بان پرسپولیس درست نبود

دانلود پورتال امروز آنلاین - کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: تصمیم جهانبازی در خصوص اخراج دروازه بان پرسپولیس صحیح نبود. http://goo.gl/zsHFcA