اختراع تلگرام چی زمانی

دانلود چه کسی اینترنت را اختراع کرد؟

دانلود چه کسی اینترنت را اختراع کرد؟ اصلاً اینترنت چگونه به وجود آمد؟ آیا اینترنت در کوران جنگ سرد و زمانی که آمریکا از نابود شدن اطلاعاتش بر اثر حمله ی اتمی شوروی می ترسید اختراع شد یا زمانی که دانشمندان در مرکز تحقیقات هسته ای سرن سوئیس در حال آزمایش روی بنیادی ترین رازهای عالم بودند؟ - به روز آی تی | beroozit.com