اخبار زلزله در دزفول درچند دقیقه پیش

دانلود اخبار گوی افغانستان در زمان زلزله

دانلود زلزله ای که افغانستان و پاکستان را لرزاند، مدت زمان ۲ دقیقه طول کشید و در این زمان برنامه زنده تلویزیون ادامه داشت. http://www.mehrnews.com/news/2950622