احتمال حمله آمریکا به کره شمالی دلیل یک خبر اشتباه

دانلود پنجره خبری 48 | در صدای آمریکا چه خبر است؟! دلیل اخراج های سیستماتیک چیست؟ ( کیلیپ )

دانلود 1. چرا BBCفارسی علیرغم اخذ بودجه دولتی، آگهی بازرگانی منتشر میکند؟ 2. «احتمال» حمله شیمیایی: بهانه جدید حمله به سوریه یا خودزنی معارضان 3. پس از مجاهدین خلق و پهلوی ها، حضور اپوزیسیون افراطی در VOA در عصر ترامپیسم 4. در صدای آمریکا چه خبر است؟! دلیل اخراج های سیستماتیک چیست؟ 5. چالش مسیح علینژاد برای نخست وزیر انگلیس