احتمال اعزام 30 نیروی گارد ملی آمریکا به افغانستان

دانلود عملیات پاکسازی مسیر کاروان نظامی از IED در افغانستان

دانلود سربازان تیپ چهارم گردان نیروی مخصوص لشکر یکم پیاده نظام و گردان 258 ام مهندسی رزمی گارد ملی آریزونا در حال پاکسازی مسیر عبور کاروان نظامی از IED و تله های انفجاری در افغانستان