اتهام ببرمازندران

دانلود از اتهام به ایران تا خودروی گوگل

دانلود الگوریتم جدیدفیسبوک در زمینه تشخیص چهره،اتهام رئیس مرکز امنیت ملی لیتوانی به ایران و صحبت های جند مقام ایرانی و ... ... ==========