اتفاق در فندقلوی اردبیل 95

دانلود گردش در شهر اردبیل

دانلود دریاچه شورابیل (در داخل شهر)،رودخانه بالیقلو چای (در داخل شهر) ، دریاچه نئور، جنگل فندق لو، تله کابین جنگل فندقلو اردبیل،پیست اسکی آلوارس،پیست اسکی روی چمن جنگل فندقلوی نمین(اردبیل) ، پیکره سنگی بابا داوود عنبران و... از جمله جاذبه های گردشگری اردبیل هستند