آیا قاتل تبعۀ عراقی در آمریکا زندانی می شود

دانلود مرگبارترین قاتل زنجیره ای تاریخ آمریکا به قتل بیش از ۹۳ زن؟ وحشتناک (فیلم)

دانلود مرگبارترین قاتل زنجیره ای تاریخ آمریکا به قتل بیش از ۹۳ زن یک زندانی سیاهپوست آمریکایی که به قتل بیش از ۹۰ زن در سراسر ایالات متحده اعتراف کرده اکنون پرتلفات ترین و مرگبارترین قاتل سریالی ایالات متحده شناخته می شود. ساموئل لیتل، ۷۹ ساله، به بیش از ۹۳ مورد قتل بین سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۵ در سراسر نقاط ایالات متحده اعتراف کرده است که اکثر قربانیان او را زنان تشکیل می دهند. تحلیل گران جنایی فدرال بر این باورند که تمامی اعترافات