آیا در زند مشترک تان فردی عصبی هستید

دانلود دکتر هلاکویی-خلاصی از آثار ازدواج قبل وزندگی مشترک جدید

دانلود گفتگوی دکتر فرهنگ هلاکویی با دختری 23 ساله که پس از مدت بسیار کوتاهی آشنایی (2 هفته) با فردی ازدواج می کند اما زندگی مشترک موفقی نداشته و با بسیاری محدودیت های آزاردهنده روبرو می شود.. سپس بعد از 6 ماه زندگی مشترک طلاق می گیرد .. در حال حاضر خاستگار های قبلیش بازگشته اند .. الان می خواهد بداند چه مدت طول می کشد تا با آثار زندگی قبلی و طلاقش کنار بیاید و زندگی مشترک جدیدی را شروع کند..