آپارات فیتیله توهین به آذری زبان ها

دانلود فیلم توقیف برنامه فیتیله به دلیل توهین به آذری زبان ها

دانلود در پی پخش برنامه فتیله روز جمعه 15 آبان ماه از شبکه دو سیما که بر اثر بی دقتی عوامل برنامه موجبات رنجش خاطر هموطنان عزیز آذری پیش آمد ضروری است و سهوا به آذری زبان های عزیز اهانت و توهین شد برنامه فیتیله توقیف و ممنوع التصویر شد.