آنا اجتماعی

دانلود آشنایی با مهندسی اجتماعی - بخش دوم

دانلود مهندسی اجتماعی، علمی است که در آن نفوذگر یا مهندس اجتماعی با استفاده از نقاط ضعف انسانی، اقدام به حمله نموده و با جمع آوری اطلاعات لازم، می تواند صدمات جبران ناپذیری را به یک سازمان یا شرکت وارد نماید. انواع مهندسی اجتماعی به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند: مهندسی اجتماعی مبتنی بر انسان (Human Base) مهندسی اجتماعی مبتنی بر موبایل (Mobile Base) مهندسی اجتماعی مبتنی بر کامپیوتر (Computer Base)