آموزش گراف تعریف درخت المپدیا

دانلود تعریف سوئیچ و گراف نمودن پارامتر ها در دوج اونجر

دانلود در این ویدئو به شما نشان داده می شود که چگونه عملیات مربوط به تعریف سوئیچ خودروی دوج اونجر را با استفاده از دستگاه جی اسکن انجام دهید و همچنین به بررسی پارامتر های در دسترس برای دوج اونجر به صورت گراف با استفاده از جی اسکن می پردازد. با توجه به سرعت بالای دستگاه جی اسکن در پردازش و نمایش اطلاعات، بررسی پارامتر ها به صورت گراف که بسیار روان و سریع است کمک شایانی به عیب یابی درست خودرو در می کند.