آموزش کریشی دامن بلوچی

دانلود آموزش وصل آستر به دامن در محل چاک (فیلم)

دانلود پس از دوخت رویه ی دامن، باید آستری به آن وصل شود. یکی از مهم ترین و اصلی ترین کارها در دوخت دامن چاکدار، نحوه ی وصل آستری به دامن به صورت تمیز در این محل می باشد. ما این روش را به صورت کامل و ساده در این ویدئو برای شما شرح داده ایم. سایر آموزش های ما را در سایت www.zarindooz.ir دنبال کنید.