آمریکا برای تامین هزینه ساخت دیوار تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات از مکزیک اعمال می کند

اخرین ویدیو ها