آمار فوتی‌ها در جاده‌های ایران بیش از شهدای جنگ تحمیلی است

دانلود کدام وسیله نقلیه بیشترین آمار فوتی را دارد؟

دانلود بیش از 50 درصد تصادف‌های فوتی مربوط به قشر موتورسوار است.