آمار شهیدان در سوریه

دانلود ترکمن های سوریه-برگزاری مراسم باستانی نوروز در سوریه (فیلم)

دانلود مراسم باستانی نوروز در سوریه-ترکمن های سوریه- Suriyeli Kizilbas Türkmenler بنابر آمار دولت سوریه ترکمن های سوریه بعد از عرب ها دومین کثرت نفوس جمعیتی را داشته و جمعیتی حدود 3.5 میلیون نفری دارند.