آش شام غریبان

دانلود شام غریبان ارباب بی کفن

دانلود فیلم عزاداری شام غریبان با نوای ذاکر اهل بیت حاج مصطفی خانی شام غریبان است فاطمه گریان است آه چه کند زینب با غم امشب این فیلم و به نیت شفای برادر بسیجی و بزرگوار آقای داوود عزیزپور که نوحه خوان غروب شام غریبان فرزندان فاطمه(س)بود قرار دادم- به نیت شفای همه مریض ها و این برادر مخلص بعد از تماشای فیلم یک حمد تنها بخوانید.