آخرین اخبار از افزایش حقوق نیروهای مسلح

دانلود امنیت و نیروهای مسلح از دیدگاه روحانی (فیلم)

دانلود روحانی: ما امروز امنیت گسترده داریم البته در سایه نیروهای مسلح اما مگر همین نیروهای مسلح هم سال های پیش وجود نداشتند؟

اخرین ویدیو ها