_سه_هزار_قطعه_مرغ_در_آتش_کباب_شدند آتش سوزی در یک مرغداری در مشهد